Direct beschikbaar! Bekijk appartementen

Disclaimer

 Disclaimer

 

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Raephorst serviced apartments. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij .

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Raephorst verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit zijn alle gegevens die u geeft in formulieren. Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden zonder uw toestemming.

    

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens

 verwerken

 

Raephorst verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

  • Verzenden van onze nieuwsbrief  
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Raephorst analyseert uw gedrag op de website geanonimiseerd om daarmee de website te verbeteren
  • Raephorst verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 Raephorst bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

  

Delen van persoonsgegevens met derden

Raephorst verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en

 

Geen garantie op juistheid

 

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Raephorst te mogen claimen of te veronderstellen.

 

Raephorst streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededing. Raephorst aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Wijzigingen

 

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van op deze pagina.

 

  

September 2018

 Fijn wonen op Raephorst.
In Wassenaar.
Van alle gemakken voorzien. Dichtbij bos, strand en stad.

 

Raephorst in Wassenaar is bedacht vanuit uw woonwensen. U huurt een appartement en richt het volledig naar uw eigen smaak in. Of u maakt gebruik van 'short stay' en huurt voor kortere tijd een gemeubileerd appartement.

 

Die vrijheid zorgt voor een prettige mix van bewoners: al of niet werkend, alleenstaand of samenwonend, met of zonder kinderen.

 

Kortom: Raephorst leeft. U merkt het aan de mensen die u ontmoet in het grand café of in de wandelgangen: er wordt gegroet, gepraat en soms samen ondernomen.

 

Niks moet, maar er kan veel.

 

Kom langs tijdens ons Open Huis.
Elke woensdagmiddag 15.00-16.00 uur of zaterdagochtend 11.00-12.00 uur.
Meer informatie?
Abonneren op de nieuwsbrief van Raephorst
Please enter a valid e-mailaddress
...
Bedankt!

Interesse in onze huurappartementen?

Neem contact met ons op: 

Mail: info@raephorst.nl

Bel: 070 - 517 72 41

 

Andere vragen? 

Kijk op veelgestelde vragen We willen u op deze site goed en volledig informeren. Laat het ons weten als u een foutje ontdekt, dan zetten we dat graag recht. Aan de informatie op deze site, de foto’s en artist impressions kunnen geen rechten worden ontleend.
Privacy statement